مطبخ ميزبانبا مديريت:سيد علي حسيني- سيد محمد حسيني
 

تلفن: 2241515- 2241616


ساعت كار: صبح ها: 9 الي 15 عصرها: 17الی 24
 

آدرس: خیابان شهدا- خيابان معلم
 

شعار:
طعم غذاي واقعي را در مطبخ ميزبان امتحان كنيد.

 

 
 

موضوع فعاليت

 

ارائه دهنده:

- چلوكباب كوبيده، بختياري، مخصوص، برگ وكوبيده زعفراني

- جوجه كباب بدون استخوان، جوجه ويژه ميزبان

- زرشك پلو با مرغ، زرشك پلو با گوشت

- خورشت قورمه سبزي با پلو

- خورشت قيمه با پلو

- قيمه بادمجان

- خورشت فسنجان با پلو

- سبزي پلو با ماهي قزل آلا

- شويد پلو با گوشت

- شويد پلو ويژه

- شويد پلو با مرغ

- سوپ جو كيلويي

- چلو با كره

- خورشت قيمه و قورمه سبزي كيلويي

- ماست و سالاد فصل

- نوشابه و دوغ و دلستر