مطبخ پردیسبا مديريت: غلامی
 


تلفن: 3310093- 3310157
 

همراه: 09122735105

ساعت كار:8 الی 24    

آدرس: میدان ولایت- شهرک ولیعصر (مهدی آباد)- روبروی کوچه اول غربي

 
 

موضوع فعاليت

 


- چلومرغ، كباب كوبيده، گوشت، خورشت، جوجه، كباب برگ، كباب بختياري


-  برنج ساده


-  كباب ويژه پرديس،كوبيده


-  جوجه كباب


-  چلو جوجه چيني، ماهي، چلوكباب نگين دار، اكبرجوجهخدمات ويژه:

 

- قرارداد با شرکتهای دولتی و غیردولتی