استخر بانوان سمیه


            
با مديريت:
فاطمه خادمی
 
تلفن: 2239764
 
ساعت كار:همه روزه صبح ها: 10 الي  12 عصرها: 15 الي 17 و همه روزه به جز شنبه و چهارشنبه ها: 17 الي 19
 
آدرس: خیابان فروغی- کوچه پنجم


 

 
 

موضوع فعاليت


- سانس های ویژه  تفریحی و آموزشی شنا جهت بانوان


- سونا خشک و سونا بخار  

- جکوزی