باشگاه بدنسازی بانوان میلاد


با مديريت: فاطمه عرب یارمحمدی
 
تلفن: 2239845

همراه: 09378896287
 
ساعت كار:
صبح ها: 9 الي 11 عصر ها: 16 الی 19
 
آدرس:میدان امام-خیابان17شهریور– کوچه فریدنیا 

 

 
 

موضوع فعاليت


- ایروبیک

- استپ

- بدنسازی