سالن ورزشی بانوان نیک


با مديريت: اکبری
 
تلفن: 2220102

همراه: 09122733361
 
ساعت كار: صبح ها: 8 الي 13 عصرها: 16الی 19:30
 
آدرس: میدان امام- خیابان22بهمن- خیابان شهربانی(شهیدرجائی)- جنب آموزشگاه زبان گویش


 

 
 

موضوع فعاليت


- آموزش انواع ورزش های بانوان شامل: ابروبیک، استپ، فیت بال و بدنسازی و آمادگي جسماني با تجهیزات حرفه ای بدنسازي