باشگاه بدنسازی رادمهر


با مديريت: حسین نواری

تلفن: 2234796

همراه: 09127734572
 
ساعت كار: صبح ها: 8:30 الي 13 برای بانوان عصر ها: 14الی 23برای آقایان
 
آدرس: میدان امام- خیابان 22 بهمن- خیابان (شهیدرجایی)شهربانی - نبش تعمیرات تخصصی موبایل رایان

 

 
 

موضوع فعاليت


-  آموزش انواع ورزش های ابروبیک بادی بیلدنیگ فیت بن برای بانوان

- بدنسازی برای آقایان

خدمات ويژه:

-
استفاده ازسونابخار وخشک وجکوزی درباشگاه