فروشگاه ورزشي شبكه 3

 


با مديريت: شعباني
 


تلفن:2229991-2221798
 

همراه:09122736056
 


ساعت كار:صبح ها:10 الی 13 عصرها: 17 الی 20
 


آدرس: ميدان امام- خیابان 17 شهريور- جنب گل فروشي - طبقه زيرين

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش پوشاك ورزشي


- فروش لوازم ورزشي (انواع توپ، انواع كفش ورزشي و...)