باشگاه بدنسازی یزدان

                
با مديريت:
وحید اسدیان
 
تلفن: 2236119
 
ساعت كار:صبح ها: 7:30 الی 12(ویژه خواهران) عصرها: 12:30 الی 23(ویژه برادران)
          
آدرس: ميدان امام - خیابان هفده شهریور- جنب ایستگاه خرقان


 

 
 

موضوع فعاليت


- انجام تمرین های ویژه پرورش اندام و ورزش های بدنسازی