سیسمونی کپل پا


با مديريت:  نسرین علی محمدی
 
تلفن: 2233589
 
ساعت كار:صبح ها: 9 الي 13 عصرها: 16 الي 20
 
آدرس: میدان امام- خیابان فردوسی-کوچه ثبت قدیم- پاساژ سعید(قائم)- طبقه همکف- انتهای پاساژ
 

 

 
 

موضوع فعاليت

- سیسمونی

- لباس بچه ترکي و تایلندي تا سن 8  سال