فروشگاه شازده كوچولوبا مديريت: احسان قاسمي
 

تلفن: 2228572


همراه: 09192110236

 
ساعت كار : صبح ها: 9 الي 13 عصرها: 17 الي21:30

 
آدرس: خيابان شهدا- جنب بانك قوامين

 

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش انواع بازي هاي فكري

- فروش انواع سي دي و نرم افزار هاي آموزشي ويژه كودكان