آژانس خرمشهر


با مديريت: قدرت اله محمدیون
 
تلفن: 3350021- 3365200 - 3331353

همراه: 09193736492 – 09127731129
 
ساعت كار:صبح ها: 6 الي 24 
 
آدرس: خیابان امام-چهار راه باغزندان-سمت راست خیابان آزادی – خیابان خرمشهر- نبش کوچهءسوم

 
 

موضوع فعاليت


- ارائه سرویس درون شهری