دفتر جهانگردی سفیر شاهرود


با مديريت:ابراهیم عباسی         

تلفن: 2232197

تلفكس: 2243206

همراه: 09122731074
 
ساعت كار:صبح ها : 8 الی 13 عصر ها : 16 الی 20
 
آدرس: خیابان تهران خیابان 8 شهریور

 
 

موضوع فعاليت


- مجری تورهای سیاحتی داخلی و خارج کشور

- مجری تورهای زیارتی داخلی و خارجی

- فروش بلیط قطار

- فروش بلیط هواپیما

خدمات ويژه:

- انجام تورهای یک روزه و ارزان قیمت
 
 

Email: Abbacisafirshahrud@yahoo.com