آژانس بشمار سه

 
با مديريت: خداوردی
 
تلفن: 3331718- 3331819

ساعت كار:(شش ماهه دوم): صبح: 7 تا 24 
 
آدرس: خیابان فروغی - خیابان زینبیه- پایین تر از مسجد

 
 

موضوع فعاليت


- ارائه سرویس به همشهریان محترم

- ارائه سرویس به تمام نقاط کشور