آژانس سفر دانشگاه


با مديريت: علی سعدی
 
تلفن: 3317600-3317666

همراه: 09122732035
 
ساعت كار: 6:30 الی 1 بامداد
 
آدرس: شهرک دانشگاه خیابان طوسی- بین پژوهش 11 و 13- پشت خوابگاه دانشگاه

 

 
 

موضوع فعاليت

- حمل و نقل مسافر درون شهری

- سرویس دهی به تمام نقاط کشور