مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده شهرستان شاهرود

کد 2413
 

با مديريت: آقای موحدی


تلفن شعبه 1:
2242387-2242386-2228049
فکس: 2227688

تلفن شعبه 2:
3371672

تلفن پارکینگ: 3316140

فکس: 3316141

 

ساعات کاری دفاتر: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 الی 14 پنجشنبه ها از ساعت 8 الی 12:30

 

آدرس دفتر مرکزی:
خیابان 22 بهمن- روبروی بانک ملت میدان آزادی- ساختمان اوقاف- طبقه اول

آدرس شعبه 2:
خیابان شهید مدنی (نادر) جنب بانک مسکن پلاک 16

آدرس پارکینگ:
شاهرود/ انتهای شهرک شهید بهشتی/ چهار راه کارخانه قند/ ابتدای جاده اردیان/ خیابان امام رضا (ع)/ جنب پارکینگ میلاد

 
 

موضوع فعاليت


- اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده


- مراحل اسقاط خودروی فرسوده:
1- ثبت نام خودرو:
دریافت کپی مدارک مالک خودرو شامل: شناسنامه، کارت ملی، اعلام شماره حساب جام بانک ملت
دریافت کپی مدارک خودرو شامل: کارت، برگ سبز یا برگ تسجیل و آخرین سند بنام مالک
تکمیل نمودن فرم ثبت نام توسط متقاضی
برگ تسجیل: خودروهای پلاک قدیم می بایست با مراجعه به راهنمایی و رانندگی برگ تسجیل یا پلاک مجازی دریافت کنند.
توجه: در صورت فوت شدن مالک خودرو وراث می بایست طی وکالت نامه محضری یک نفر از بین خود را وکیل معرفی نموده تا ایشان بتواند خودروی مورد نظر را ثبت نام نماید.

2- فراخوان: تایید و تخصیص از ستاد تبصره 13 و تماس با متقاضی از طرف مرکز اسقاط
مدارک مورد نیاز برای تحویل خودرو:
کارت ماشین، برگ سبز یا برگ تسجیل، تمامی اسناد از کمپانی تا آخرین سند بنام مالک، قبض عدم خلافی به روز (از مرکز پلیس 10+)، برگ ابطال کارت سوخت (از مرکز پلیس 10+) تسویه حساب عوارض شهرداری تا پایان سال جاری به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی مالک. متقاضی یک هفته مهلت دارد خودروی فرسوده را به مرکز اسقاط تحویل نماید.

3- پذیرش: مراجعه متقاضی به پارکینگ مرکز اسقاط و تحویل خودروی فرسوده با موتور روشن و اسناد و مدارک فوق الذکر (در هنگام پذیرش مالک اصلی خودرو می بایست در محل پارکینگ حضور داشته باشد) و رویت مدارک و گرفتن عکس از جلو و پشت خودروی فرسوده با دوربین های آنلاین توسط مدیریت سایت و ثبت آن در سیستم
4- احراز اصالت: بازدید خودرو و مدارک توسط کارشناس راهور و تایید آن
5- اسقاط: تایید احراز اصالت خودرو و مدارک آن و صدور برگ اسقاط توسط افسر و پرس کردن خودرو توسط مرکز اسقاط
6- ارسال به ستاد: ارسال برگ اسقاط با مهر مرکز و افسر به ستاد تبصره 13 برای تایید آن
7- دریافت ستاد: تایید سیستمی برگ اسقاط توسط ستاد
8- ارسال به ناجا: ارسال مدارک اسقاط خودرو به ناجا
9- دریافت ناجا: ثبت تاییدیه ناجا در سیستم
10- واریز وجه: واریز مبلغ ارزش گواهی اسقاط توسط ستاد به حساب متقاضی
مدت زمان واریز وجه بر عهده مرکز اسقاط نبوده و موضوع مستقیما از طرف معاونت نوسازی اقدام می گردد.

اقدامات مورد نیاز در صورت گم شدن مدارک خودرو:

1- شناسنامه خودرو و کارت خودرو: آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و تعهد محضری مبنی بر قبول هرگونه کشف فساد
2- پلاکت مشخصات یا پلاکت شاسی: تعهد محضری
3- سند مالکیت قطعی: اخذ رونوشت از محضرخانه مربوطه
4- تک پلاک یا فاقد پلاک: سیر مراحل قانونی از طریق راهنمایی و رانندگی و تاییدیه آگاهی و پیگیری شورای حل اختلاف
5- تعویض موتور: سیر مراحل قانونی از طریق راهنمایی و رانندگی و تاییدیه آگاهی و پیگیری شورای حل اختلاف
6- مغایرت فرم بازدید با مستندات واقعی: مرجوع از راهنمایی و رانندگی و اصلاح از سوی مالک