تعميرگاه و امدادخودرو علوي


 

با مديريت: سيد حسين علوي

 


همراه: 09122730924- 09193342355

 


ساعت كار:  شبانه روزيآدرس: ميدان استاندارد - خيابان 12 فروردين - نبش خيابان انديشه
 

 
 

موضوع فعاليت

 


- ارائه خدمات امداد خودروي جاده اي

 

- تعمير انواع ماشين هاي ايراني و خارجي