لوازم يدكي انديشهبا مديريت: مهدي عرب احمديتلفن: 3330439
همراه: 09122732622


ساعت كار: صبح ها 8:30 الي 14 عصرها: 16 الي 21آدرس: ميدان استاندارد- خيابان 12 فروردين - نبش خيابان انديشه


شعار: سود كمتر، فروش بيشتر

 
 

موضوع فعاليت

 


- فروش لوازم يدكي پيكان، انواع پژو ( 206، جي ال ايكس، پرشيا) و پرايدخدمات ويژه:


- فروش به صورت شبانه روزی