لوازم يدكي و اسپرت جعفر آقايي فروشگاه شاهروديان فروشگاه استاني مركزي تکنیک مکانیک  مرکز اسقاط خودروهای فرسوده
تعمیرگاه فوق تخصصی مولتی دیاگ
سیستم صوتی و دزدگیر پسران سکوت لوازم يدكي انديشه چادردوزی امیر نمايندگي ايساكو عامري تعمیرگاه فوق تخصصی مولتی دیاگ
باتری سازی محمدی  تعميرگاه و امداد خودرو علوي